Cel projektu

Rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki przez wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych dostępnych dla środowiska naukowego.

Zamierzenia

Projekt PLATON ma na celu rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce.

Usługi

W oparciu o infrastrukturę AMSK oferujemy usługi informatyczne dla pracowników naukowych i studentów. Obejmują one dostęp do sieci Internet, oprogramowania i mocy obliczeniowej, rejestracji obrazu i dźwięku oraz zdalnej komunikacji.

Poniżej znajdziesz listę usług realizowanych w ramach proktu. Kliknij na wybranej pozycji, aby dowiedzieć się więcej. Wśród informacji o usłudze znajdziesz również instrukcje obsługi.

Telewizja

Produkcja i udostępnianie treści audiowizualnych

Aplikacje

Aplikacje, wirtualne maszyny i laboratoria

Archiwizacja

Archiwizacja i kopia zapasowa danych

Eduroam

Bezprzewodowy dostęp do Internetu

Wideokonferencje

Połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami


Uczestnicy


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Akademickie Centrum Informatyki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

man.szczecin.pl  91 449 58 58   al. Piastów 41 71-065 Szczecin

Formularz kontaktowy

Captcha error! Sorry.

© Akademickie Centrum Informatyki 2013
design: Tomasz Warnicki