Archiwizacja

Zdalna archiwizacja danych wraz z możliwością dostępu on-line oraz odtworzeniem z kopii zapasowej kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

O usłudze

Usługa powszechnej archiwizacji dostarcza pamięci masowych o wysokiej niezawodności. Możesz ją wykorzystać do stworzenia odległej geograficznie kopii bezpieczeństwa Twoich danych.

Dzięki połączeniu pamięci dyskowych i taśmowych osiągnięto kompromis pomiędzy pojemnością i szybkością dostępu do danych. Dostęp do swojej przestrzeni w usłudze możesz uzyskać dzięki różnorodnym programom klienckim, co zapewnia wygodę użytkowania.

Bezpieczeństwo jest zapewnione dzięki szyfrowaniu transmisji i uwierzytelnianiu za pomocą certyfikatów elektronicznych. Swój zaufany, osobisty certyfikat uzyskasz za darmo korzystając z usługi Terena Certificate Service. Taki certyfikat możesz potem wykorzystać również do podpisywania swoich maili. Możesz wystąpić o nowy certyfikat w serwisie: tcs.pionier.gov.pl

Jeżeli już posiadasz taki certyfikat, możesz przejść do sekcji Konwersja certyfikatów.

Procedura Pozyskania Certyfikatu

Aby uzyskać certyfikat osobisty, należy wypełnić formularz właściwy dla swojej uczelni:

Pełna lista instytucji uczestniczących w całym kraju jest dostępna tutaj. Aby złożyć wniosek w wybranej instytucji wybierz jej nazwę i opcję "Złóż wniosek o certyfikat" w wygenerowanym menu.

 1. Wprowadzenie danych wnioskującego

  • Wprowadzamy dane osobowe służące potwierdzeniu tożsamości wnioskującego.
  • Wpisujemy adres e-mail, dla którego ma zostać wygenerowany certyfikat.
  • Adres ten musi należeć do domeny wpisanej na listę domen dozwolonych dla danej instytucji.
  • Wpisujemy nazwę jednoski organizacyjnej instytucji, w której pracuje wnioskujący.
  • Wybieramy z listy osobę upoważnioną do akceptacji wniosku z ramienia danej instytucji. Należy pamiętać, że to do tej osoby będziemy się zgłaszać osobiście, aby potwierdzić swoje dane osobowe.
  • Wybieramy okres ważności certyfikatu.
  Brak obrazka
 2. Weryfikacja i modyfikacja danych:
  • Jeśli we wprowadzonych danych pojawią się błędy, system wyświetli stosowne komunikaty.
  • Dane wprowadzone w pierwszym kroku można zmodyfikować.
  • Na dole formularza pojawi się możliwość wyboru stopnia zabezpieczeń. Zalecany jest wysoki stopień.
  Brak obrazka
 3. Po zatwierdzeniu formularza ukaże się strona z potwierdzeniem złożenia wniosku. System następnie generuje automatyczne potwierdzenie wysyłane pocztą elektroniczną na adres składającego wniosek oraz do osoby wybranej jako upoważnioną do jego podpisania.
  Brak obrazka
 4. Aby możliwe było potwierdzenie złożonego wniosku, należy otrzymany mailem dokument wydrukować, podpisać i okazać w ciągu 30 dni jednej z osób upoważnionych do akceptowania wniosków o certyfikaty personalne z ramienia danej instytucji. Po tym terminie wniosek zostanie automatycznie odrzucony. Podczas weryfikacji, wnioskujący zostanie poproszony o okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 5. Po pozytywnej weryfikacji i akceptacji wniosku, przez administratora usługi TCS, na adres e-mail składającego wniosek zostaje wysłany mail z odnośnikiem do strony, z której można pobrać certyfikat. Klikając "Zainstaluj certyfikat" rozpoczynamy automatyczną instalację.
  Brak obrazka

Jeżeli chcemy zainstalowany certyfikat wykorzystać w innym miejscu, np. w programie pocztowym lub kliencie SFTP, musimy weksportować go z naszej przeglądarki. Dla Mozzila Firefox opcja ta jest dostępna w: Preferencje > Zaawansowane > Wyświetl Certyfikaty > Użytkownik. Dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer: Opcje Internetowe > Zawartość > Certyfikaty... > Osobisty

Konwersja Certyfikatów

Niniejszy przewodnik zakłada wykorzystanie Programu FileZilla (filezilla-project.org) do bezpiecznego transferu po FTP. Posiada on tę zaletę, że jest dostępny zarówno dla systemów Microsoft, jak i Linux. Istnieją bardziej efektywne metody korzystania z usługi lecz różnią się one między platformami.
Program FileZilla do połączeń z usługami SFTP wymaga klucza prywatnego w formacie PPK. Aby uzyskać taki klucz, należy przekonwertować certyfikat TRNA pozyskany w poprzednim punkcie. Aplikacja KeyExtractor jest programem dla systemu Windows, służącym do konwersji certyfikatów zapisanych w formacie PKCS12. Jest to domyślny format, w jakim zapisywane są certyfikaty podczas eksportu z większości przeglądarek internetowych. Program konwertuje pliki z formatu ( *.pfx, *.p12 ) do formatu PPK (używany przez np WinSCP, FileZilla) oraz PEM (np SSHFS). Pobierz program KeyExtractor.

 1. Po włączeniu programu należy wskazać weksportowany uprzednio plik certyfikatu oraz hasło go obejmujące. Klikamy Exportuj
  Brak obrazka
 2. Następnie wybieramy katalog docelowy - w nim zostaną umieszczone pliki wynikowe konwersji
  Brak obrazka
 3. Po akceptacji wyboru dostajemy informację zwrotną. Jeżeli proces się, powiódł powinniśmy we wskazanym folderze posiadać 3 nowe pliki.
  Brak obrazka

Korzystanie z usługi

Korzystanie z usługi wymaga rejestracji w serwisie: Serwis usług archiwizacji - Rejestracja
 1. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza. Następnie konieczna będzie akceptacja rejestracji przez administratora serwisu. Informację zwrotną otrzymasz na adres e-mail wskazany w formularzu.
  Brak obrazka
 2. Gdy nasze konto jest już aktywne, możemy podłączać się do serwisu wymiany wybranym programem obsługującym połączenia SFTP. Niniejszy przewodnik zakłada wykorzystanie programu FileZilla (filezilla-project.org) do bezpiecznego transferu po FTP. Posiada on tę zaletę, że jest dostępny zarówno dla systemów Microsoft, jak i Linux. Istnieją bardziej efektywne metody korzystania z usługi lecz, różnią się one między platformami.
  Brak obrazka
 3. Schemat poniżej prezentuje układ okien oraz ich funkcje w programie FileZilla. Jak widać program po włączeniu pokazuje zawartość naszego dysku po lewej stronie. Po stronie prawej wyświetlana będzie lokalizacja zdalna do której i z której będziemy kopiować pliki.
  Brak obrazka
 4. Aby skorzystać z usługi, konieczna będzie konfiguracja programu korzystająca z naszego osobistego certyfikatu TCS dla połączeń SFTP. W tym celu wybieramy ustawienia.
  Brak obrazka
 5. Wybieramy protokół SFTP i dodajemy nowy klucz.
  Brak obrazka
 6. Wskazujemy plik zawierający nasz klucz prywatny w formacie PPK. Jeśli nie posiadasz takiego pliku instrukcje jego wygenerowania znajdziesz powyżej.
  Brak obrazka
 7. Okno po prawej stronie powinno zawierać szczegóły naszego klucza. Zatwierdzamy wybór. Od tej pory FileZilla będzie korzystać z naszego osobistego klucza do szyfrowania połączeń.
  Brak obrazka
 8. Następnie musimy wskazać miejsce połączenia. Wybieramy Menadżera Stron.
  Brak obrazka
 9. Wybieramy "Nowy adres"
  Brak obrazka
 10. Wpisujemy szczegóły naszego połączenia z serwerem usługi. Adres serwera dostępowego do usługi otrzymamy mailem, po pomyślej rejestracji, od administratora systemu, podobnie jak nazwę użytkownika. Jako protokół wybieramy SFTP, typ logowania jako interaktywny.
  Brak obrazka
 11. Wybieramy połączenie. Jeżeli konfiguracja jest poprawna, powinno nastąpić połączenie z serwerem, a po prawej stronie powinna pojawić się struktura katalogów naszego archiwum.
  Brak obrazka
 12. Klikając prawym przyciskiem myszy możemy stworzyć nowy katalog. Pliki lub całe katalogi możemy przenosić z jednej lokalizacji w drugą po prostu przeciągając je myszką z jednego okna do drugiego. Większe pliki mogą wymagać czasu na skopiowanie - postęp tego procesu można podejrzeć w zakładce "Pliki w Kolejce"
  Brak obrazka

Pliki i katalogi zapisane w tej lokalizacji są automatycznie kopiowane do lustrzanego serwera w oddalonej lokalizacji geograficznej.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Akademickie Centrum Informatyki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

man.szczecin.pl  91 449 58 58   al. Piastów 41 71-065 Szczecin

Formularz kontaktowy

Captcha error! Sorry.

© Akademickie Centrum Informatyki 2013
design: Tomasz Warnicki