Wideokonferencje

Łączność audio-wizualna pomiędzy wszystkimi sieciami MAN i centrami KDM sieci PIONIER

Zakres i możliwości

Ośrodki akademickie w Polsce zostały wyposażone w wysokiej jakości terminale wideokonferencyjne.

Zaawansowane technologie pozwalają na prowadzenie rozmów w sposób naturalny, bez odczucia dzielącego uczestników dystansu. Wysokiej rozdzielczości obraz oraz czysty dźwięk dopełniają komfortu użytkowania.

Dzięki zastosowaniu mostków wideokonferencyjnych możliwa jest jednoczesna łączność z wieloma partnerami. System jest oparty o uznane standardy, dzięki czemu istnieje możliwość łączenia się również z partnerami spoza projektu PLATON.

Wykorzystanie

Chęć uczestnictwa można zadeklarować przez kontakt telefoniczny lub mailowy. W Szczecinie odpowiednio wyposażoną salę udostępnia Akademickie Centrum Informatyki.

Zorganizowanie konferencji wymaga rezerwacji czasu oraz zasobów infrastruktury sieciowej. Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej vc.pionier.net.pl według poniższej instrukcji.

 1. System rezerwacyjny wymaga zalogowania na indywidualne konto. Aby założyć takie konto wybierz "Utwórz nowe konto". Jeżeli posiadasz już konto, możesz przejść do Logowania.

  Brak obrazka
 2. W formularzu rejestracyjnym wpisz prawdziwe dane - na ich podstawie dokonywane będą rezerwacje. Po potwierdzeniu wpisanych danych do regionalnego administratora systemu wysłana zostanie prośba o rejestrację konta.

  no image
 3. Informację zwrotną otrzymasz na maila wpisanego w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli konto zostanie pomyślnie założone w wiadomości powinny znaleźć się login i hasło do serwisu rezerwacji. Wpisz je po kliknięciu opcji "Zaloguj"

  no image
 4. Pomyśle zalogowanie pozwala na dostęp do panelu indywidualnego użytkownika. Zawiera on opcje pozwalające na samą rezerwację, stworzenie szablonu rezerwacji, przeszukanie bazy użytkowników, edycje własnych danych, listę instytucji biorących udział w projekcie oraz sprawdzenie aktualnych stanów poszczególnych węzłów.

  no image
 5. Wybór rezerwacji skutkuje otwarciem poniższego terminarza. Poszczególne wiersze reprezentują kolejne godziny pracy urządzenia obsługującego konferencje. Możliwe do wykorzystania terminy będą posiadać wolne pole z zielonym plusem - kliknięcie na nim otwiera następny formularz. Należy pamiętać ze pierwszym prezentowanym jest zawsze dzień bieżący. Jeżeli chcemy wybrać bardziej odległą datę możemy posłużyć się kalendarzem zlokalizowanym po prawej stronie.

  no image
 6. W formularzu wpisujemy szczegóły naszej konferencji. Szczególnie istotna jest wartość wpisywana w czasie trwania, ponieważ jeśli zostanie przekroczona, konferencja zostanie przerwana. Zalecane jest podanie lekko zawyżonej wartości dla uniknięcia tej niedogodności. Jeżeli chcemy poinformować innych uczestników o konferencji, można dodać ich adresy e-mail do listy.

  no image
 7. Po potwierdzeniu, nasza rezerwacja pojawia się na liście i możemy podejrzeć wybrane szczegóły.

  no image

Należy pamiętać, że sama rezerwacja skutkuje udostępnieniem serwera w określonych ramach czasowych. Następnie można się podłączyć do takich sesji korzystając ze specjalnych sal konferencyjnych lub (przy wybraniu odpowiednich opcji) każdego komputera z dostępem do internetu. W Szczecinie odpowiednio wyposażoną salę udostępnia Akademickie Centrum Informatyki.W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Akademickie Centrum Informatyki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

man.szczecin.pl  91 449 58 58   al. Piastów 41 71-065 Szczecin

Formularz kontaktowy

Captcha error! Sorry.

© Akademickie Centrum Informatyki 2013
design: Tomasz Warnicki